Er is hier en daar al over geschreven. Vanaf 25 mei 2018 komt er nieuwe Europese wetgeving van kracht: De General Data Protection Regulation. Dit is wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Deze ontwikkeling heeft consequenties voor alle bedrijven binnen de EU. En dus natuurlijk ook voor alle bedrijven die gebruik maken van WoonTotaal. WoonTotaal slaat tenslotte data op van consumenten. De komende maanden zal ik in een aantal blogs uitleg geven over de nieuwe wetgeving en aanpassingen die wij in onze software zullen doen hiervoor.

Achtergrond informatie

De GDPR vervangt de huidige wetgeving ‘Wet bescherming Persoonsgegevens (WPB) en is in het leven geroepen om EU-burgers te beschermen tegen datalekken. De WPB beschrijft de manier waarop organisaties in de EU met dataprivacy om moeten gaan, maar gaat helemaal niet in op nieuwe ontwikkelingen zoals social media, cookies, tracking, profiling, etc. Het was tenslotte opgesteld toen nog maar 1% van de bevolking internet gebruikte.

Bedrijven als Google en Facebook komen steeds vaker ter sprake als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Zo werden bijvoorbeeld tot voor kort e-mails binnen Gmail gescand om op basis daarvan relevante advertenties te tonen. Wat weten partijen als Google en Facebook van ons? Welke informatie hebben ze weten te vergaren? Wat gaan ze er vervolgens mee doen? En is deze informatie wel veilig opgeslagen?

Met de GDPR verwacht de overheid van organisaties dat zij alles in het werk stellen om inzichtelijk te maken welke data ze bezitten, het verlies van privacy gevoelige informatie te voorkomen en een plan met procedures klaar te hebben liggen als het toch mis gaat. De overheid heeft voornemens getoond om deze regelgeving actief te gaan handhaven, met hoge boetes tot gevolg. (tot € 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet). Het is dus wel belangrijk om tijdig actie te ondernemen.

In de komende blog zal ik meer uitleg geven over om welke persoonsgegevens het gaat en wat er van uw organisatie verwacht wordt.